Samspillet mellom kjevemusklatur, kjeveledd, tenner og tannpressning er kompleks og kan ofte stille til store problemer. Dette er et tema som ikke er så utbredt i Norge, derfor har vi hentet spesialkunnskap fra en av Sveriges fremste på dette området. I Sverige er det en egen spesialitet innen tannlegeyrket noe som kommer veldig mange pasienter til gode. Studier viser at nesten 50 % av befolkningen lider av noen form av bittfysiologiske problemer som vondt i kjevemuskelatur, stiv nakke, vondt i hodet, vondt i kjeveledd osv.