Dersom nerven inne i tannen blir betent eller skadet, som følge av f.eks. karies eller traumer, kan det være nødvendig å rotfylle tannen. Tannlegen lokaliserer da først nervekanalene inne i tannen og tannens røtter, for så å rense disse ved hjelp av små filer og spesielle skyllemidler. På bakgrunn av diagnosen vil tannlegen vurdere om tannen kan rotfylles ferdig ved samme besøk, eller om det må brukes en midlertidig bakteriedrepende pasta i rotens kanaler. Dersom sistnevnte er tilfelle, får pasienten en ny time etter noen uker, og en midlertidig fylling vil dekke over arbeidsområdet i mellomtiden. Ved det siste besøket tettes rotkanalene igjen ved hjelp av et rotfyllingsmateriale.