estetisk-topp

 

Spesialiteten har et bredt spekter av behandling, men hovedfokus er på ulik kirurgi inni munnen og ulike slimhinneforandringer. Noen tannleger velger å utføre deler av tannkirurgien på egenhånd, men de fleste henviser dette til spesialister.

De fleste ingrepene utføres i lokal bedøvelse. Samme typen som man får ved vanlig tannbehandling. Vi bruker sting som av og til går bort av seg selv. Noe hevelse og vondt etter ingrepet kan være, men tar man smertestillende som avtalt med kirurgen, slipper man smertegjennombrudd.
I enkelte behandlingssituasjoner kan det være indikasjon for å gjennomføre behandlingen i narkose eller under beroligende medisiner. Vi har eget erfarent narkoseteam som er ansvarlig for narkosebehandlingen, og behandlingen foregår på klinikken.
Behandlinger:
 • Visdomstenner
 • Rotrester
 • Rotspissamputasjoner/ apiectomier
 • Cyster i kjeven
 • Implantater
 • Oppbyggning av kjeveben
 • Hakeplastikk
 • Kindbensplastikk
Visdomsstenner:
Tenner til besvær for mange. Noen får de, noen får de ikke. Noen kommer vannrett og noen kommer nesten opp ned. Generellt har vi noen regler på når en visdommstann bør fjernes;
 • smerter/ murring som resultat av en betennelse rundt tannen.
 • om tannen skader nabotannen.
 • det kan dannes en cyste i anslutning til tannkronen.
 • om man har hull i tannen.
Men det er mange faktorer som spiller inn på avgjørelsen på hvor vidt man velger la tannen stå kontra å ta den bort. Ofte er tennene kommet nesten ut med enklere rotanatomi. Da kan den trekkes på vanlig måte, men skulle den komme veldig skjevt, mange og sprikende røtter eller skadet på annen måte, må den opereres bort. Inngrepet er delvis likt annen tannbehandling i form av samme bedøvelse og at vi borrer.
Rotrester:
Om en tann knekker eller smuldrer opp av lang tid med pågående hull, må den opereres bort. Fordi det ikke er noe feste for trekking på konvensjonell måte. Samme prosedyre som ved visdomsstenner.
Rotspissamputasjoner/ apiektomier:
Om tannen er rotfyllt, eller fått seg en skade, kan det blusse opp en betennelse helt oppe i rotspissen. Denne lar seg av og til ikke fjerne ved å gjøre om den opprinnelige rotfyllingen. Årsaken kan være flere;
 • har gått så lenge att det har blitt dannet en cyste rundt rotspissen.
 • små rotkanaler helt ytters i rotspissen som ikke lar seg behandle med vanlig rotfylling.
 • ekstra kanaler som ikke lot seg oppdage under rotfyllingen.
 • tilfeller der tannen har fått en krone og eventuellt en stift etter rotfyllningen.     Det kan da være utfordrende å fjerne dette for å gjøre om rotfyllningen.
 • i noen tilfeller kan det være sprekk i roten som ikke syntes på røntgen men kan sees klinisk under operasjonen. I de tilfeller er det oftest trekking av tannen som blir resultatet.
Cyster i kjeven:
Ulike tillstander kan gi opphov til cyster i kjevebenet. Fjernes oftest i sin helhet, eller er den blitt for stor, kan man ved ulike teknikker krympe den.
Tannimplantater:
Ved tap av tenner, enten som resultat av traume, tannkjøttsbetennelse ( Pyrea ), rotfraktur eller store hull, så kan man erstatte den tapte tannroten med et tannimplantat. Enkelt sagt er det en skrue som man skrur ned i kjevebenet som ligger under slimhinnen. På denne skruen kan man igjen feste en ny tannkrone i porselensmateriale. Enten om det skulle være en enkelt tann som er tapt eller deler/ hele kjeven. Behandlingsformen er vel dokumentert og brukt i over 30 år med meget bra prognose under de rette indikasjoner. Under behandlingsperioden kan vi ved ønske lage midlertidig tenner så behandlingen blir en privat sak og ikke kan oppdages av andre.
Implantat – en holdbar løsning:
Behandling med implantat har en veldig god prognose. Forskningsresultater viser att 90-99 prosent av tannbroer som blir installert, fungerer i mange år. Et enkelt implantat når opp mot 95 prosent. Majoriteten til de som får tannimplantater kan regne med en livslang erstattning for sine tapte tenner. Titanskruen blir ikke slitt, men porselenstennene kan eventuellt behøve byttes ut med årene.
Implantatskruen/ fixturen:
Grunnemnet titan er blandt det reneste emnet som man kan tillføre kroppen. På så sett optimerer kroppens ”godkjennelse” av det tillførte materiale, og øker sjansen for en vellykket behandling. Ved en liten operasjon i lokalbedøvelse ( eller narkose ), blir skruen med en lengde på 6-15 mm, blir skrudd ned i kjevebenet på akuratt samme måten som en skrue inn i en vegg. I løpet av ca 3 månder så vokser skruen fast i kjevebenet.
Krone eller bro:
På implantatet kan man så skru fast en fast tann, eller en bro om man skal erstatte flere tenner. På denne måten får du faste naturlige tenner som ikke legger noen begrensning på hva du kan og kan ikke spise. Vi samarbeider med en av landets og Europas beste tanntekninkere som skaper tenner helt i verdensklasse. Vår filosofi er at tenner er en privat sak og ingen får vite at tenner er falske om man selv ikke vil. Ved å benytte denne prosedyren og samarbeidet, vil den eneste som ser att tennene ikke er ekte, være deg selv og tannlegen.
Komplikasjoner uvanlige:
Ingrepet skjer vanligvis under lokalbedøvelse. Samme typen som brukes til vanlig tannbehandling. Selve operasjonen er vanligvis realtivt effektiv og rask. Det er oftest planleggingen og jobben før operasjonen som kan ta tid. I dagene etter operasjonen kan det forekomme noe hevelse og vondt. Dette lindres effektivt med hevelsesdempende og smertestillende tabletter. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig. I noen spesielle tilfeller kan det hende att implantatet ikke fester/ vokser inn i kjevebenet. I de tilfeller kan man ofte gjøre en reoperasjon etter 3 månder.
Benets kvalitet avgjørende:
Tap av en eller flere tenner gjør kjevebenet der tannroten har sittet understimulert. Kjevebenet er en dynamisk substans som hele tiden er i bevegelse ( på cellenivå ). Det betyr i praksis att om ikke kjevebenet har noe stimuli i form av en tannrot eller et implantat, så vil det sakte men sikkert resorberes og forsvinne. Det vil så si at jo lengre man venter etter tap av tannrøtter, jo dårligere utgangspunkt har man for å feste implantatet. I de tilfeller hvor kjevebenet har forsvunnet delvis eller helt, er alternativet å tillføre ekstra kjeveben før selve implantatoperasjonen. Er det et lite felt av kjeven som er resorbert kan man tenkte seg å gjøre dette i samme operasjon som implantatet. Måten vi tillfører/ bygger nytt kjeveben er mange. Avhenger av mengden ben som er tapt og hvor det er tapt. Men som oftest bruker vi et benerstattningsmateriale som vi ”limer” på der hvor kjevebenet er tynnt eller resorbert. Dette er det enkleste og minst krevende operasjonen for Din del som pasient.
Optimalt erstatter vi en hel kjeve med 6 stykker implantater og en tannbro oppå de. Da fordeler man tyggekreftene maksimalt. Men går også an å bare bruke 2 implantater, men da blir det en dekkprotese som blir løsningen. Det vil si en protese som festes till 2 kuler som igjen er festet på implantatet.
Hos oss er hele spesialistteamet samlet under samme tak. Vi benytter bare de best dokumenterte implantatsystemer og komponenter. Dette er av all viktighet med tanke på risker for ulike reaksjoner på uedle materialer. Vi benytter også en av landets fremste tannteknikere som fremstiller høy estetisk tannkroner av høyeste materialkvalitet. Resultatet blir mest mulig naturlig utseende.
Tannlegene er godkjent av NAV/ HELFO, slik at du som pasient kun får full refusjon ved slik behandling om du tilfredstiller kravene til støtte.
Implantatbehandling er ressurskrevende og det stilles krav til både behandlere og pasient. Det kreves en grundig og omfattende utredning, samt blant annet at pasientens kjever og munnhule må være fri for sykdomstilstander.
Dersom du røyker er dette prognosesenkende, og det er viktig at du forstår at et vellykket behandlingsresultat – som for all tannbehandling – ikke helt ut kan forhåndsgaranteres eller varigheten forutsies.
Det er viktig å følge opp til avtalte kontroller, samt passe på å ha en god munnhygiene. Dette for å minske sjansen for sykdom som kan oppstå rundt implantatene.
Erstatning av tapt kjeveben:
Ved tap av tenner av ulik årsak, kan man også miste en del av kjevebenet som den opprinnelige tannen var festet i. Er så tilfelle og man vil ha den eller de tapte tenner erstattet med et implantat, så er reddningen å erstatte det tapte benet med nytt. Vi har flere metoder for det. Alt styres av lokale forhold inne I munnen. Vg se over i teksten om implantat for videre informasjon.