Protetikk omhandler estetisk og rekonstruktiv tannbehandling. Behandlingsplanlegging og restaurering av tannsett ved hjelp av implantater, proteser, kroner og broer, samt behandling av temporomandibulær dysfunksjon er hoveddelen av dette fagområdet.

Fasett/porselensfasade:

Dette er i hovedsak en kosmetisk behandling for fronttenner. En fasett er et tynt skall oftest fremstilt i porselen, som limes utenpå tannen man ønsker å forbedre. En stor fordel ved denne behandlingen er at man ikke trenger å slipe mye i tannen.

Krone:

Dersom tapet av tannsubstans er meget stort, er det ønskelig å lage det man kaller en krone. Dette for å forsterke tannen. Denne erstatningen lages utenfor munnen, enten av en tanntekniker eller av tannlegen selv. Ved første besøk sliper tannlegen tannen til en spesiell form, tar så avtrykk av den, og ved hjelp av dette avtrykket kan kronen fremstilles. Mellom første og andre besøk vil pasienten ha en midlertidig krone på den slipte tannen. Kronen festes så i andre besøk til tannen ved hjelp av en sement. Pasienten vil da ha fått en erstatning som vil ligne tannen som var der før tannsubstanstapet ble så stort.

Bro:

Dersom en eller flere tenner mangler kan man erstatte disse ved hjelp av en bro. Fremgangsmåten er i hovedsak lik som ved fremstilling av krone, men man sliper to eller flere tenner i samme besøk, avhengig av bl.a. hvor mange tenner som skal erstattes. Likeledes som ved krone, festes broen med en sement ved andre besøk. I noen tilfeller vil man ha et ekstra besøk før sementering, dette er for å kontrollere tilpasningen en ekstra gang.

Implantat/implantatkrone:

Ved tap av enkelttenner er implantat et alternativ til bro, spesielt dersom tennene som evt. må slipes til, ikke har fyllinger fra før. En implantatskrue av titan skrus direkte fast i pasientens kjeve ved første behandlingsseanse. Det vil da i løpet av noen måneder gro ben helt inn til denne skruen, slik at den vil sitte fast i kjevebenet. Senere festes en distanse til skruen. Denne tar tannlegen avtrykk av, en krone fremstilles og sementeres eller skrus fast til implantatet ved neste besøk. Ved total tannløshet skrus det inn flere implantater som da tilslutt vil være feste til en hel tannrekke.

Protese:

Dette er et alternativ til bro/implantat ved erstatning av manglende tenner. Hvis vi erstatter noen tenner snakker vi om en delprotese. En delprotese er ikke direkte festet til tennene slik som en bro vil være. Det vil si at pasienten kan ta den ut og inn selv. Denne løsningen er billigere enn en broløsning, men vil kreve at pasienten må venne seg til å bruke den. Dersom alle tennene i en kjeve skal erstattes, kaller man det helprotese. Med en helprotese vil pasientens gjenværende kjevekam og kinn mm. være avgjørende for hvor godt protesen vil sitte.