Bro: Dersom en eller flere tenner mangler kan man erstatte disse ved hjelp av en bro. Fremgangsmåten er i hovedsak lik som ved fremstilling av krone, men man sliper to eller flere tenner i samme besøk, avhengig av bl.a. hvor mange tenner som skal erstattes. Likeledes som ved krone, festes broen med en sement ved andre besøk. I noen tilfeller vil man ha et ekstra besøk før sementering, dette er for å kontrollere tilpasningen en ekstra gang.