Implantat/implantatkrone: Ved tap av enkelttenner er implantat et meget godt alternativ til bro, spesielt dersom tennene som evt. må slipes til, er det vil kaller «friske». Det betyr at de ikke har fyllinger fra før. En implantatskrue ( tannimplantat ) av titan skrus direkte fast i pasientens kjeve ved første behandlingsseanse. Det vil da i løpet av cirka 3 måneder gro ben helt inn til denne skruen, slik at den vil sitte fast i kjevebenet. Senere festes en distanse til skruen. Denne tar tannlegen avtrykk av, en krone fremstilles hos tanntekniker og sementeres eller skrus fast til implantatet ved neste besøk. Ved total tannløshet skrus det inn flere implantater som da tilslutt vil være feste til en hel tannrekke.