Krone: Dersom tapet av tannsubstans er meget stort, er det ønskelig å lage det man kaller en krone. Dette for å forsterke tannen. Denne erstatningen lages utenfor munnen, enten av en tanntekniker eller av tannlegen selv. Ved første besøk sliper tannlegen tannen til en spesiell form, tar så avtrykk av den, og ved hjelp av dette avtrykket kan kronen fremstilles. Mellom første og andre besøk vil pasienten ha en midlertidig krone på den slipte tannen. Kronen festes så i andre besøk til tannen ved hjelp av en sement. Pasienten vil da ha fått en erstatning som vil ligne tannen som var der før tannsubstanstapet ble så stort.