Snorkebehandling og øre-nese-hals:

Bittskinne/snorkeskinne: fra 11.800

Radiofrekvent ganeplastikk: fra 7.200

Tonsillotomi:  7.800

Radiofrekvent conchoplastikk:  4.800

Radiofrekvent tungebasisreduksjon: fra 9.000

Septumplastikk: fra 14.800

Endoskopisk bihuleoperasjon/FESS: fra 17.200

Conchotomi/conchoplastikk: 11.800

Rhinoplastikk: fra 34.800

Tonsillektomi: 12.800

Ganeplastikk UPPP: 16.800

ØNH-us inkl endoskopi/mikroskopi: 1.180

Endoskopisk biopsi: 360