Neseskillevegg/septumplastikk:

Dersom neseskilleveggen er skjev og gir nedsatt luftpassasje på en eller begge sider, kan snorkingen ofte lettes i betydelig grad ved å rette opp skilleveggen og reetablere god pust i nesen. Dette er et trygt, relativt raskt og effektivt inngrep i erfarne hender. Operasjonen foregår i de aller fleste tilfeller i lokalbedøvelse med avslappende medisin i tillegg. Etter operasjonen er man tett i nesen i en-to dager pga små myke tamponger, og det anbefales å spraye/skylle med saltvann i noen dager til noen uker videre for å holde det mykt og åpent i nesen.

Bihuleoperasjon/FESS:

Er man plaget med tett nese grunnet kronisk bihulebetennelse, eller dersom det er spesielle anatomiske forhold som tilsier det, så kan man lette betraktelig på pusten i nesen ved en bihuleoperasjon. Dette vil så sekundært medføre reduksjon av snorkingen. All bihulekirurgi hos oss foregår endoskopisk/ved kikkehullskirurgi. Man vil være tett i nesen i noen dager etter operasjonen pga små myke tamponger som man fjerner etter to-fem dager. Deretter bør man bruke saltvann etter behov, samt evt. gjenoppta nesespray i en kortere eller lenger periode avhengig av diagnose.  Vanligvis vil man bli anbefalt et kontrollopplegg hos oss som sikrer et optimalt medisinsk/kirurgisk resultat.

Conchotomi/conchoplastikk (operasjon på nesemuslinger):

Store nesemuslinger kan medføre nesetetthet og snorking. Behandling av årsaken, for eksempel allergi, evt. kombinert med et inngrep som reduserer størrelsen på nesemuslingene medfører ofte bedret luftpassasje i nesen og dermed mindre snorking. Hos oss gjennomfører vi både radiofrekvent og kirurgisk conchoplastikk/conchotomi. Alt ettersom hvilket inngrep som velges, er man enten bare litt ”småforkjølet” i nesen i et par dager i etterkant, eller så får man tamponger i nesen i en-to dager med resultat at man er tett i nesen i denne tiden. Deretter anbefales det å spraye eller skylle med saltvann etter behov, oftest noen dager til noen få uker, avhengig av hvor lenge nesen er irritert av inngrepet.

Neseplastikk/rhinoplastikk:

Noen ganger er det så skjevt og trangt inne i nesen, eller så er taket så skjevt at man er nødt til å rette på ytternesen også, i tillegg til neseskilleveggen. Dette oppnår vi i de aller fleste tilfeller med endonasal tilgang, dvs. uten synlige arr, og i lokalbedøvelse med avslappende medisin ved siden av, slik at operasjonen er helt smertefri. Etter operasjonen har man små tamponger i nesen i to dager, og utvendig bandasje i ca. en uke. Man sprayer eller skyller med saltvann i noen dager til noen få uker, inntil nesen er åpen og fin igjen. Man bør avstå fra hard fysisk aktivitet i ca to uker etter inngrepet.

Tonsillektomi/fjerne mandler:

Dersom man har store mandler og dette er det dominerende funnet ved undersøkelsen, kan man ved å fjerne disse puste lettere og snorke mindre. I enkelte tilfeller kan dette også bedre lettere grader av obstruktivt søvnapnoesyndrom også. Tonsillektomi utføres dagkirurgisk, men man må pårekne 10-14 dagers fravær fra arbeid/skole. Inngrepet er meget trygt hos voksne pasienter.

Ganeplastikk, uvulopalatopharyngoplastikk, UPPP:

Et inngrep som ble utført i langt større grad for noen år siden. I enkelte tilfeller har det likevel sin plass, og gjennomføres ofte i samme seanse som man fjerner mandlene. Rekonvalesenstiden er som for tonsillektomi 10-14 dager, hvor man må påregne fravær fra jobb/skole.