Vi tilbyr som en av få klinikker i Norge, et komplett tilbud innen medisinsk og kirurgisk snorkebehandling. Undersøkelse og vurdering av lege og spesialist i øre-nese-halssykdommer i tett samarbeid med spesialisttannlege og oralkirurg.

Vi har også samarbeid med neurolog som utreder de mere kompliserte pasientene. I den sammenheng kan det være indisert med en polysomnografisk utredning.

I ett ledd i utredningen er det generellt viktig med søvregistreing. Enten den er av enklere karakter ( polygrafi ), eller av mere avansert som hos neurologen ( polysomnografi ).

Som oftest er årsaken til snorkingen enkel og vi kan løse hele prblemet med et individuellt tilpasset snorkeskinne. Andre ganger kommer man ikke helt i mål, og må komplettere med en form for kirurgi eller radiobølger.

Viktige her er den individuelle behandlingsplanen for deg som pasient.