For å få stilt rett diagnose er det avgjørende at en får utført en søvnregistrering.

Med en enkel og liten boks kan pustestopp og andre pusterelaterte forstyrrelser under søvn registreres detaljert og nøyaktig (polygrafi). Her blir også saturasjon ( oksygenmettning i blodet ) og puls, bevegelse i brystkassen og bevegelse under søvnen m.m registrert. Dette leder til at man kan skille mellom de ulike årsaker til søvnforstyrrelser, for eksempel hypopné, obstruktiv apné, Cheyne Stokes Respiration (CSR) etc.

I en del tilfeller, bl.a. ved mistanke om kombinasjon med andre søvnsykdommer, kan det være nødvendig med en mer omfattende studie av søvnen (polysomnografi). Polysomnografi vil fange opp en del andre søvnforstyrrelser og/eller sykelige tilstander som påvirker søvnen.

Vi tilbyr vi begge deler ( både polygrafi og polysomnografi ).