Ved tap av tenner, enten som resultat av traume, tannkjøttsbetennelse (Pyrea), rotfraktur eller store hull, så kan man erstatte den tapte tannroten med et tannimplantat. Enkelt sagt er det en skrue som man skrur ned i kjevebenet som ligger under slimhinnen. På denne skruen kan man igjen feste en ny tannkrone i porselensmateriale. Enten om det skulle være en enkelt tann som er tapt eller deler/ hele kjeven. Behandlingsformen med tannimplantat er vel dokumentert og brukt i over 30 år med meget bra prognose under de rette indikasjoner. Under behandlingsperioden kan vi ved ønske lage midlertidig tenner så behandlingen blir en privat sak og ikke kan oppdages av andre.

Tannimplantat- en holdbar løsning:

Behandling med implantat har en veldig god prognose. Forskningsresultater viser att 90-99 prosent av tannbroer som blir installert, fungerer i mange år. Et enkelt implantat når opp mot 95 prosent. Majoriteten til de som får tannimplantater kan regne med en livslang erstattning for sine tapte tenner. Titanskruen blir ikke slitt, men porselenstennene/ kronene kan eventuellt behøve byttes ut med årene.

Tannimplantat/ fixturen:

Grunnemnet til tannimplanatatet er titan. Det er blandt det reneste emnet som man kan tillføre kroppen. På så sett optimerer kroppens ”godkjennelse” av det tillførte materiale, og øker sjansen for en vellykket behandling. Ved en liten operasjon i lokalbedøvelse ( eller narkose ), blir skruen med en lengde på 4-15 mm, blir skrudd ned i kjevebenet på akuratt samme måten som en skrue inn i en vegg. I løpet av ca 3 månder så vokser skruen fast i kjevebenet.

Krone eller bro:

På implantatet kan man så skru fast en fast tann, eller en bro om man skal erstatte flere tenner. På denne måten får du faste naturlige tenner som ikke legger noen begrensning på hva du kan og kan ikke spise. Vi samarbeider med en av landets og Europas beste tanntekninkere som skaper tenner helt i verdensklasse. Vår filosofi er at tenner er en privat sak og ingen får vite at tenner er falske om man selv ikke vil. Ved å benytte denne prosedyren og samarbeidet, vil den eneste som ser att tennene ikke er ekte, være deg selv og tannlegen.

Komplikasjoner uvanlige:

Ingrepet skjer vanligvis under lokalbedøvelse. Samme typen som brukes til vanlig tannbehandling. Selve operasjonen er vanligvis realtivt effektiv og rask. Det er oftest planleggingen og jobben før operasjonen som kan ta tid. I dagene etter operasjonen kan det forekomme noe hevelse og vondt. Dette lindres effektivt med hevelsesdempende og smertestillende tabletter. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er ytterst uvanlig. I noen spesielle tilfeller kan det hende att implantatet ikke fester/ vokser inn i kjevebenet. I de tilfeller kan man ofte gjøre en reoperasjon etter 3 månder.

Benets kvalitet avgjørende:

Tap av en eller flere tenner gjør kjevebenet der tannroten har sittet understimulert. Kjevebenet er en dynamisk substans som hele tiden er i bevegelse ( på cellenivå ). Det betyr i praksis att om ikke kjevebenet har noe stimuli i form av en tannrot eller et implantat, så vil det sakte men sikkert resorberes og forsvinne. Det vil så si at jo lengre man venter etter tap av tannrøtter, jo dårligere utgangspunkt har man for å feste tannimplantatet. I de tilfeller hvor kjevebenet har forsvunnet delvis eller helt, er alternativet å tillføre ekstra kjeveben før selve implantatoperasjonen. Er det et lite felt av kjeven som er resorbert kan man tenkte seg å gjøre dette i samme operasjon som implantatet. Måten vi tillfører/ bygger nytt kjeveben er mange. Avhenger av mengden ben som er tapt og hvor det er tapt. Men som oftest bruker vi et benerstattningsmateriale som vi ”limer” på der hvor kjevebenet er tynnt eller resorbert. Dette er det enkleste og minst krevende operasjonen for Din del som pasient.

Optimalt erstatter vi en hel kjeve med 6 stykker tannimplantater og en tannbro oppå de. Da fordeler man tyggekreftene maksimalt. Men går også an å bare bruke 2 tannimplantater, men da blir det en dekkprotese som blir løsningen. Det vil si en protese som festes till 2 kuler som igjen er festet på tannimplantatet.

Hos oss er hele spesialistteamet samlet under samme tak. Vi benytter bare de best dokumenterte tannimplantatsystemer og komponenter. Dette er av all viktighet med tanke på risker for ulike reaksjoner på uedle materialer. Vi benytter også en av landets fremste tannteknikere som fremstiller høy estetisk tannkroner av høyeste materialkvalitet. Resultatet blir mest mulig naturlig utseende.

Tannlegene er godkjent av NAV/ HELFO, slik at du som pasient kun får full refusjon ved slik behandling om du tilfredstiller kravene til støtte.

Tannimplantatbehandling er ressurskrevende og det stilles krav til både behandlere og pasient. Det kreves en grundig og omfattende utredning, samt blant annet at pasientens kjever og munnhule må være fri for sykdomstilstander.

Dersom du røyker er dette prognosesenkende, og det er viktig at du forstår at et vellykket behandlingsresultat – som for all tannbehandling – ikke helt ut kan forhåndsgaranteres eller varigheten forutsies.

Det er viktig å følge opp til avtalte kontroller, samt passe på å ha en god munnhygiene. Dette for å minske sjansen for sykdom som kan oppstå rundt implantatene.