Vi fjerner alle typer visdomstenner, både de som må trekkes vanlig og de som må opereres ut. Akuttbehandling på dagen. Du får alltid fullt opp med vanlig bedøvelse, men kan også velge mellom sedering ( beroligende ) eller full narkose.

Visdomsstennene kan være til besvær for mange. Noen får de, noen får de ikke. Noen kommer vannrett og noen kommer nesten opp ned. Generellt har vi noen regler på når en visdommstann bør fjernes;

  • smerter/ murring som resultat av en betennelse rundt tannen.
  • om tannen skader nabotannen.
  • det kan dannes en cyste i anslutning til tannkronen.
  • om man har hull i tannen.

Men det er mange faktorer som spiller inn på avgjørelsen på hvor vidt man velger la tannen stå kontra å ta den bort. Ofte er tennene kommet nesten ut med enklere rotanatomi. Da kan den trekkes på vanlig måte, men skulle den komme veldig skjevt, mange og sprikende røtter eller skadet på annen måte, må den opereres bort. Inngrepet er delvis likt annen tannbehandling i form av samme bedøvelse og at vi borrer.