Oral medisin og oral kirurgi

 • Konsultasjon: fra 590
 • Røntgen OPG: fra 350
 • Visdomsstann operasjon: fra 3.000
 • Visdomsstann trekking: fra 1.500
 • Rotamputasjon: fra 3.500
 • Tannimplantat komplett MED støtte fra Helfo: fra 12.000
 • Tannimplantat komplett UTEN støtte fra Helfo: fra 25.000
 • Tannimplantat operasjon/ bare kirurgi: fra 14.500
 • Benoppbyggning/ rekonstruksjon: fra 3.000
 • Sinusløft: fra 10.000
 • Hakeplastikk:  fra 25.000
 • Konsultasjon oralmedisiner : Fra Kr 2500
 • Oppfølgingstime oralmedisiner 650,-

Snorkebehandling og øre-nese-hals:

 • Bittskinne/snorkeskinne fra 11.800
 • Radiofrekvent ganeplastikk fra 7.200
 • Radiofrekvent tungebasisreduksjon 9.000
 • Radiofrekvent conchoplastikk  4.800
 • Septumplastikk  fra 14.800
 • Endoskopisk bihuleoperasjon/FESS fra 17.200
 • Conchotomi/conchoplastikk  11.800
 • Rhinoplastikk fra 34.800
 • Tonsillektomi 12.800
 • Ganeplastikk UPPP 16.800
 • ØNH-us inkl endoskopi/mikroskopi  1.180
 • Endoskopisk biopsi 360
 • Konsultasjon Bittfysiolog : Kr 1900,-
 • Konsultasjon med bittskinne: Fra Kr 4000,-
 • Snorkekonsultasjon med skinne : 11800,-

Det gjøres oppmerksom på at en del behandling utløser refusjon fra HELFO. Dvs at du som pasient bare betaler en egenandel, og HELFO betaler resten. Hvem som har krav på støttet fra HELFO, og i hvilken grad, er vi behjelplige med å svare på.